DEED

کمدهای اتاق ناهار خوری

۹۹ ایده، ذخیره شده توسط ثنا تقی زاده. ایده‌هایی درباره‌ی کمدهای اتاق ناهار خوری، قفسه آشپزخانه، کمد چینی آلات بساز و کابینت مخصوص حوله های خانه مزرعه را در اینجا مشاهده کنید.