DEED

فضای استودیوی باز

۹۸ ایده، ذخیره شده توسط النا نصیری. ایده‌هایی درباره‌ی فضای استودیوی باز، فضای استودیو، فضای خلاق استودیو و قفسه کتاب های باز را در اینجا مشاهده کنید.