DEED

دیوار سنگی روستایی

۹۷ ایده، ذخیره شده توسط رايان نجفی. ایده‌هایی درباره‌ی دیوار سنگی روستایی، حمام دیوار سنگی، دیوار سنگی مدرن و نمای بیرونی دیوار سنگی را در اینجا مشاهده کنید.