DEED

جعبه نگهداری کوچک

۸۶ ایده، ذخیره شده توسط هلما بهمنی. ایده‌هایی درباره‌ی جعبه نگهداری کوچک، جعبه های نظم دهنده برای قفسه ها، جعبه های نظم دهنده حمام و کمد لباس را در اینجا مشاهده کنید.