DEED

پروژه‌های آسان در فضای باز

۵۰ ایده، ذخیره شده توسط مليكا حکمت. ایده‌هایی درباره‌ی پروژه‌های آسان در فضای باز، پروژه های چوبی در فضای باز، ایده‌های مسیر پیاده‌رو و پروژه‌های ساده در فضای باز را در اینجا مشاهده کنید.