DEED

کف تخته ای چند لایه ای رنگ شده

۷۴ ایده، ذخیره شده توسط حسين افتخاری. ایده‌هایی درباره‌ی کف تخته ای چند لایه ای رنگ شده، نحوه رنگ آمیزی زمین، کف چوب نقاشی شده و ایده های کف نقاشی شده را در اینجا مشاهده کنید.