قبل و بعد خانه های زیر شیروانی

۵۷ ایده ، ذخیره شده توسط مهديار رحیمی

ایده‌هایی درباره‌ی قبل و بعد خانه های زیر شیروانی، خانه الحاقی قدیمی و جدید، گسترش پشت خانه و خانه مد را در اینجا مشاهده کنید.