DEED

اختراعات جالب خودساز

۴۰ ایده، ذخیره شده توسط نگار پرتو. ایده‌هایی درباره‌ی اختراعات جالب خودساز، ایده های جالب اخترا عی و اختراعات و گجت های جالب را در اینجا مشاهده کنید.