DEED

دیوار سنگی قدیمی

۹۵ ایده، ذخیره شده توسط پریشاد وکیلی. ایده‌هایی درباره‌ی دیوار سنگی قدیمی، دیوار سنگی طبیعی، ایده های دیوار سنگی و دیوار سنگی آشپزخانه را در اینجا مشاهده کنید.