طرح خانه مزرعه

۳۹ ایده ، ذخیره شده توسط سارا حسنی

ایده‌هایی درباره‌ی طرح خانه مزرعه، نمای بیرونی خانه های یک طبقه در مزرعه، نقشه های اتاقک چوبی دو طبقه و پلان های خانه کوچک سبک رنچ یا مزرعه ای را در اینجا مشاهده کنید.

ایده‌ای در دید