نیمه دایره جلوی خانه

۴۸ ایده ، ذخیره شده توسط مهديار مسیحا

ایده‌هایی درباره‌ی نیمه دایره جلوی خانه، راه ورودی دایره ایی و طراحی ظاهری بزرگ راه را در اینجا مشاهده کنید.