DEED

درب دولنگه بیرونی

۸۵ ایده، ذخیره شده توسط هليا محسنی. ایده‌هایی درباره‌ی درب دوتایی بیرونی، درب های دوقلوی جلویی، درب های دوگانه چوبی و درب های دوتایی اصلی را در اینجا مشاهده کنید.