DEED

پرده های سالن نمایش

۹۳ ایده، ذخیره شده توسط ثنا جعفری. ایده‌هایی درباره‌ی پرده های سالن نمایش، پرده سالن تئاتر و پرده اتاق فیلم را در اینجا مشاهده کنید.