DEED

رومیزی عثمانی

۴۲ ایده، ذخیره شده توسط ثنا مجیدی. ایده‌هایی درباره‌ی رومیزی عثمانی، پاف عثمانی روکش دار دست ساز، چگونه می توان پاف را روکش کرد و نیمکت روکشدار را در اینجا مشاهده کنید.