DEED

نمای بیرونی دیوارهای زبر

۸۴ ایده، ذخیره شده توسط آيدا باقری. ایده‌هایی درباره‌ی نمای بیرونی دیوارهای زبر و چراغ های بیرونی سفید را در اینجا مشاهده کنید.