DEED

کمد بار تغییر کاربری داده شده

۱۱۲ ایده، ذخیره شده توسط نيكا رفیعی. ایده‌هایی درباره‌ی کمد بار تغییر کاربری داده شده، ایده باز سازی کمد های چوبی، استفاده مجدد از کنسول تلویزیون بازسازی شده و قوطی قهوه را در اینجا مشاهده کنید.