DEED

فضای کوچک برای زندگی

۹۵ ایده، ذخیره شده توسط سارينا علیزاده. ایده‌هایی درباره‌ی فضای کوچک برای زندگی، فضای کوچک، مبلمان برای فضاهای کوچک و طراحی فضای کوچک را در اینجا مشاهده کنید.