DEED

صندلی روکش دار ویکتوریا

۹۲ ایده، ذخیره شده توسط آراد عابدی. ایده‌هایی درباره‌ی صندلی روکش دار ویکتوریا و چگونگی جلادادن مبلمان ایکیا را در اینجا مشاهده کنید.