DEED

نقشه های آلونک بزرگ

۶۶ ایده، ذخیره شده توسط اميرعلی کشاورز. ایده‌هایی درباره‌ی نقشه های آلونک بزرگ، طرح های سوله در فضای باز و نقشه های اتاقک چوبی مدرن را در اینجا مشاهده کنید.