DEED

ایده های کرکره

۶۷ ایده، ذخیره شده توسط پرهام جهان آرا. ایده‌هایی درباره‌ی ایده های کرکره، دکوراسیون بازسازی درب های کرکره، تغییر کاربری کرکره ها و دکوراسیون کرکره های قدیمی را در اینجا مشاهده کنید.