DEED

میزهای بتنی رنگ آمیزی شده

۸۵ ایده، ذخیره شده توسط سهيل نادری. ایده‌هایی درباره‌ی میزهای بتنی رنگ آمیزی شده، میزهای بتونی رنگی، میزهای بتونی رنگ شده و کانتر های سیمانی خانه باغ را در اینجا مشاهده کنید.