DEED

تعمیر کف پوش بتونی

۵۲ ایده، ذخیره شده توسط حسين رجبی. ایده‌هایی درباره‌ی تعمیر کف پوش بتونی، کفهای بتونی تمام شده و ترمیم بتن ترک خورده را در اینجا مشاهده کنید.