DEED

صندلی لاو در فضای بیرون

۷۲ ایده، ذخیره شده توسط مليكا حکمت. ایده‌هایی درباره‌ی صندلی لاو در فضای بیرون، فرش های بیرونی ایوان، کاناپه دونفره دست ساز و کاناپه دونفره ایکیا را در اینجا مشاهده کنید.