DEED

صندلی نیمکت تودوزی شده

۷۴ ایده، ذخیره شده توسط محمدحسين خجسته. ایده‌هایی درباره‌ی صندلی نیمکت تودوزی شده، روکش کوسن خودساز، نیمکت روکشدار و روکش مبل را در اینجا مشاهده کنید.