DEED

نظم دهنده فضای کوچک

۹۳ ایده، ذخیره شده توسط محمدپارسا منصوری. ایده‌هایی درباره‌ی نظم دهنده فضای کوچک، دکوراسیون فضای کوچک، فضای بالای کمد لباس و آشپزخانه های کوچک روباز را در اینجا مشاهده کنید.