DEED

میز و نیمکت سبک اینداستریال

۱۰۳ ایده، ذخیره شده توسط اميرعلی حامی. ایده‌هایی درباره‌ی میز و نیمکت سبک اینداستریال، میز ونیمکت روستایی، مبلمان طرح صنعتی در فضای باز و پایه های میز کهنه کاری شده را در اینجا مشاهده کنید.