DEED

اتاق مراقبه زن بودایی

۸۹ ایده، ذخیره شده توسط مريم امیری. ایده‌هایی درباره‌ی اتاق مراقبه زن بودایی، اتاق مدیتیشن دفتر کار، فضای داخلی اتاق یوگا و اتاق مراقبه در منزل را در اینجا مشاهده کنید.