DEED

اتاق بالای آشپزخانه

۹۷ ایده، ذخیره شده توسط پرهام ایرانی. ایده‌هایی درباره‌ی اتاق بالای آشپزخانه، نیم‌طبقه بالای آشپزخانه، آشپزخانه های باز و نرده نیم طبقه را در اینجا مشاهده کنید.