DEED

طراحی داخلی وینتیج

۹۴ ایده، ذخیره شده توسط ايليا بهداد. ایده‌هایی درباره‌ی طراحی داخلی وینتیج، آشپزخانه قدیمی مدرن، ایده های داخلی قدیمی و نمای قدیمی داخلی را در اینجا مشاهده کنید.