DEED

مبلمان قرون وسطی

۷۳ ایده، ذخیره شده توسط عسل جعفری. ایده‌هایی درباره‌ی مبلمان قرون وسطی، کنسول مدرن اواسط قرن، طراحی اواسط قرن مدرن و بوفه چوبی اواسط قرن را در اینجا مشاهده کنید.