DEED

نیم طبقه خودساز

۹۷ ایده، ذخیره شده توسط يكتا عبدالهی. ایده‌هایی درباره‌ی نیم طبقه خودساز، نیم طبقه، زیر شیروانی دوبلکس و ایده های اتاق خواب نیم طبقه را در اینجا مشاهده کنید.