DEED

شابلون نقاشی کف

۶۷ ایده، ذخیره شده توسط هليا پاشانسب. ایده‌هایی درباره‌ی شابلون نقاشی کف، نقوش کف نقاشی شده، کف های رنگ آمیزی شده و زمین استنسیل شده را در اینجا مشاهده کنید.