DEED

روشنایی فضای باز خانه مزرعه

۹۶ ایده، ذخیره شده توسط مليكا صادقی. ایده‌هایی درباره‌ی روشنایی فضای باز خانه مزرعه، وسایل روشنایی در فضای باز و نورپردازی روستایی در فضای باز را در اینجا مشاهده کنید.