DEED

میز های دوباره رواج شده آشپزخانه

۶۹ ایده، ذخیره شده توسط آوا حبیبی. ایده‌هایی درباره‌ی میز های دوباره رواج شده آشپزخانه، صندلی‌های آشپزخانه به سبک رترو، ایده های آشپزخانه ی وینتیج دهه 1950 و بازرواج آشپزخانه قدیمی را در اینجا مشاهده کنید.