DEED

نحوه هموار کردن گچ دیوار

۸۰ ایده، ذخیره شده توسط زهرا نیک زاد. ایده‌هایی درباره‌ی نحوه هموار کردن گچ دیوار، صاف کاری دیوارهای زبر، چگونه می توان دیوارهای بافتدار را صاف کرد و انواع دیوار های بافت دار را در اینجا مشاهده کنید.