پوشش پنجره های مثلثی شکل

۷۴ ایده ، ذخیره شده توسط ريحانه نعمتی

ایده‌هایی درباره‌ی پوشش پنجره های مثلثی شکل و اتاق زیر شیروانی مثلثی شکل را در اینجا مشاهده کنید.