پنکه سقفی آشپزخانه

۹۲ ایده ، ذخیره شده توسط مهرسا صمدی

ایده‌هایی درباره‌ی پنکه سقفی آشپزخانه، پنکه سقفی قدیمی، پنکه سقفی روستایی و پنکه سقفی آسیاب بادی را در اینجا مشاهده کنید.