روشنایی آشپزخانه اسکاندیناوی

۴۵ ایده ، ذخیره شده توسط آراد رحمتی

ایده‌هایی درباره‌ی میز جزیره آشپزخانه سبک اسکاندیناوی، چراغ روشنایی سبک صنعتی بالای جزیره آشپزخانه و آشپزخانه به سبک اسکاندیناویایی صنعتی را در اینجا مشاهده کنید.