DEED

استفاده از حلقه های بشکه

۷۰ ایده، ذخیره شده توسط هستی کیانی. ایده‌هایی درباره‌ی استفاده از حلقه های بشکه و پروژه های چوبی در فضای باز را در اینجا مشاهده کنید.