دیوار سبز مصنوعی

۵۱ ایده ، ذخیره شده توسط كيان رادان

ایده‌هایی درباره‌ی دیوار سبز مصنوعی، دیوار سبز باغ، دیوار عمودی گیاهی و سرخس دیواری باغ را در اینجا مشاهده کنید.