DEED

بازسازی مبلمان سبک وینتج مدرن

۱۲۰ ایده، ذخیره شده توسط ساميار خسرو شاهی. ایده‌هایی درباره‌ی بازسازی مبلمان سبک وینتج مدرن، مبلمان قدیمی مرمت شده، بازسازی کمد مدرن و مرمت میز آرایش وینتیج را در اینجا مشاهده کنید.