DEED

چراغ های خورشیدی در فضای باز

۶۷ ایده، ذخیره شده توسط اسرا هخامنش. ایده‌هایی درباره‌ی چراغ های خورشیدی در فضای باز، چراغ های خورشیدی باغ، چراغ های خورشیدی پاسیو و چراغ های خورشیدی حیاط خلوت را در اینجا مشاهده کنید.