DEED

رنگ خاکستری کف

۹۱ ایده، ذخیره شده توسط حسام نوری. ایده‌هایی درباره‌ی رنگ خاکستری کف، کف های رنگ شده تیره، رنگ کردن تخته های کف و فرش نقاشی شده روی کف را در اینجا مشاهده کنید.