DEED

کاناپه دونفره پاسیو

۸۸ ایده، ذخیره شده توسط حسام رضایی. ایده‌هایی درباره‌ی کاناپه دونفره پاسیو، صندلی دونفره باغ، نیمکت های فصای بیرون باغ و ایده های مبلمان پاسیو را در اینجا مشاهده کنید.