DEED

اختراعات جالب برای دختران

۴۱ ایده، ذخیره شده توسط اميرعلی فتاح. ایده‌هایی درباره‌ی اختراعات جالب برای دختران و اختراعات جالب برای نوجوانان را در اینجا مشاهده کنید.