DEED

دستگیره درب مدرن

۱۱۲ ایده، ذخیره شده توسط نفس کیهان. ایده‌هایی درباره‌ی دستگیره های درب مدرن، دستگیره های نوین درب، طراحی دستگیره درب و دستگیره های درب اهرمی را در اینجا مشاهده کنید.