DEED

میزهای بتونی خاکستری

۱۰۲ ایده، ذخیره شده توسط محمدرضا نعمتی. ایده‌هایی درباره‌ی میزهای بتونی خاکستری، پیشخوان بتنی تیره رنگ، روکابینتی بتنی کابینت چوبی و میزهای بتونی رنگی را در اینجا مشاهده کنید.