DEED

نیم طبقه کوچک

۹۳ ایده، ذخیره شده توسط فاطمه زهرا ایمانی. ایده‌هایی درباره‌ی نیم طبقه کوچک، طبقه اتاق زیر شیروانی کوچک، اتاق خواب نیم‌طبقه کوچک و نیم طبقه را در اینجا مشاهده کنید.