DEED

بازسازی ساده پاسیو

۸۱ ایده، ذخیره شده توسط آيلين امینی. ایده‌هایی درباره‌ی بازسازی ساده پاسیو و بازسازی پاسیو را در اینجا مشاهده کنید.