DEED

نحوه کاغذ دیواری دیوارهای زبر

۹۳ ایده، ذخیره شده توسط مهديار عباسی. ایده‌هایی درباره‌ی نحوه کاغذ دیواری دیوارهای زبر، کاغذ دیواری بر روی دیوارهای بافت دار، کاغذ دیواری طرح بافت تکسچر و پایانه رنگ ملایم را در اینجا مشاهده کنید.